Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Ochrona danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO, firma Oviklinika Sp. z o. o.  Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31  jest Administratorem Danych Osobowych.
Provita Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu zapewniania i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, nadzorowania, opracowania i aktualizowania dokumentacji firmy dotyczącej bezpieczeństwa informacji.
W związku z prowadzoną działalnością Provita Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Pacjentów w celach :
 • ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia,

 • świadczenia usług w zakresie medycznie wspomaganej prokreacji i banku komórek rozrodczych i zarodków,

 • obsługiwania Państwa próśb i zapytań kierowanych do nas wszystkimi kanałami komunikacji (np. telefonicznie, przez formularz kontaktowy, mailowo etc.),

 • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej udzielanych świadczeń,

 • dokonywania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

 • obsługi reklamacji jeśli wpłyną,

 • archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny ośrodka),

 • zapewnienia wysokiej jakości usług (nagrywanie rozmów telefonicznych).

Dane osobowe naszych pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest :

 • ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • umowa z pacjentem/klientem na wykonanie usługi,

 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Provita Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pacjenci mają prawo :

 • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,

 • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania,

 • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
W przypadku pytań dotyczących zasad bezpieczeństwa informacji prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem:  iodo@angelius.pl